Бап. Осы Заңда пайдаланылатын негiзгi ұғымдар

Р “мемлекеттiк бақылау және қадағалау туралы” Заңы

Опубликовано - 29 Қараша 2011 11:42 . Раздел Нормативтік Құжаттар

Азақстан Республикасындағы мемлекеттiк бақылау және қадағалау туралы

Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 6 қаңтардағы № 377-IV Заңы

Осы Заң Қазақстан Республикасындағы мемлекеттiк бақылаудың және қадағалаудың жалпы құқықтық негiздерiн реттейдi және бақылау мен қадағалау қызметiн жүзеге асырудың бiрыңғай қағидаттарын белгiлеуге, сондай-ақ мемлекеттiк органдардың, өздерiне қатысты мемлекеттiк бақылау және қадағалау жүзеге асырылатын жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды м Бап. Осы Заңда пайдаланылатын негiзгi ұғымдарүдделерiн қорғауға бағытталған.

Тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

бап. Осы Заңда пайдаланылатын негiзгi ұғымдар

Осы Заңда мынадай негiзгi ұғымдар пайдаланылады:
1) бақылау және қадағалау органдары – заңнамаға сәйкес лицензиялауды және (немесе) өзге де рұқсат беру құжаттарын берудi, тiркеу есебiне қоюды, сондай-ақ тексерiлетiн субъектiлер қызметiнiң осы Заңның 5-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген талаптарға сәйкестiгi нысанасына байқау және тексеру жүргiзудi жүзеге асыратын мемлекеттiк органдар және олардың аумақтық бөлiмшелерi;
2) жедел ден қою шаралары – Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген, тексерiлетiн Бап. Осы Заңда пайдаланылатын негiзгi ұғымдар субъектiлерге қоғамдық қауiптi салдарлардың туындауын болғызбау мақсатында тексерудi жүзеге асыру барысында және тексерулердiң нәтижелерi бойынша қолданылатын ықпал ету тәсiлдерi;
3) мемлекеттiк бақылау (бұдан әрi – бақылау) – мемлекеттiк органның тексерiлетiн субъектiлердi Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген талаптарға олардың қызметiнiң сәйкестiгi нысанасында тексеру және байқау жөнiндегi қызметi, оны жүзеге асыру барысында және нәтижелерi бойынша жедел ден қоймастан құқық шектеу сипатындағы шаралар қолданылуы мүмкiн;
4) мемлекеттiк қадағалау (бұдан әрi – қадағалау) – мемлекеттiк органның тексерiлетiн субъектiлердiң Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын са Бап. Осы Заңда пайдаланылатын негiзгi ұғымдарқтауын тексеру және байқау жөнiндегi қызметi, оны жүзеге асыру барысында және нәтижелерi бойынша құқық шектеу сипатындағы, оның iшiнде жедел ден қою шаралары қолданылуы мүмкiн;
5) тәуекел – тексерiлетiн субъектiнiң қызметi нәтижесiнде салдарының ауырлық дәрежесi ескерiле отырып, адамның өмiрiне немесе денсаулығына, қоршаған ортаға, жеке және заңды тұлғалардың заңды мүдделерiне, мемлекеттiң мүлiктiк мүдделерiне зиян келтiру ықтималдығы;
6) тәуекелдердi бағалау жүйесi – бақылауды және қадағалауды жүзеге асыратын органның тексерулердi жоспарлау мақсатында Бап. Осы Заңда пайдаланылатын негiзгi ұғымдар жүргiзетiн iс-шаралар кешенi;
7) тексерiлетiн субъектiлер – қызметiне бақылау және қадағалау жүзеге асырылатын жеке тұлғалар, заңды тұлғалар, оның iшiнде мемлекеттiк органдар, заңды тұлғалардың филиалдары мен өкiлдiктерi.


documentajvfmez.html
documentajvftph.html
documentajvgazp.html
documentajvgijx.html
documentajvgpuf.html
Документ Бап. Осы Заңда пайдаланылатын негiзгi ұғымдар